224-PCXR8KD Bơm lấy mẫu khí: 1 – 5LPM

224-PCXR8KD
Bơm lấy mẫu khí: 1 – 5LPM
Model: 224- PCXR8KD
Hãng sản xuất: SKC – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ