Aeroce t-531S Máy đo bụi trọng lượng/ đếm hạt bụi 04 kênh

Aeroce t-531S
Máy đo bụi trọng lượng/ đếm hạt bụi 04 kênh
Model: Aerocet-531S
Hãng sản xuất: Met One
Xuất xứ: Mỹ