Aerocet 831 Máy đo bụi khối lượng: PM1, PM2.5, PM4 và PM10

Aerocet 831
Máy đo bụi khối lượng: PM1, PM2.5, PM4 và PM10
Model: Aerocet 831
Hãng sản xuất: MetOne – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ