Bộ giải hấp nhiệt dùng cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong không khí - khí thải Model: 9300 (code: 9304-5083) Hãng sản xuất : CDS Analytical - Mỹ

Bộ giải hấp nhiệt dùng cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong không khí - khí thải

Model: 9300 (code: 9304-5083)

Hãng sản xuất : CDS Analytical - Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Bao gồm :

1. Máy chính:

Đồng bộ, hoàn toàn tương thích với hệ GC

Đáp ứng các tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn: TO-1, TO-2 TO-17, ASTM D 6199, MDHS method 72, NIOSH method 2459, VOST, IH …

Có khả năng phân tích trong khoảng rộng của các hợp chất hữu cơ từ C3 đến n-C33 bao gồm hợp chất dễ bay hơi VOC, bán bay hơi, hợp chất phân cực và không phân cực; hợp chất PAH tối đa 5 vòng, hợp chất có halogen C1-C33.

Được thiết kế điều khiển toàn bộ bằng điện tử với các plug-in giao diện người dùng khi điều khiển bằng tay và một giao diện kết nối trực tiếp để kiểm soát bằng máy tính. Ống chuyển linh hoạt với ống lót Silcosteel ™ liner cung cấp kết nối trực tiếp tới cột GC cho độ nhạy tối đa.

Độ chính xác nhiệt độ vùng gia nhiệt : ± 1oC

Tốc độ gia nhiệt cho ống lên đến 1000oC/phút, tốc độ gia nhiệt vùng bẫy là 900oC/phút

Khả năng xử lý lên đến 999,999 mẫu sau đó trở về trạng thái chờ

Vùng gia nhiệt :

  • Lò valve : từ nhiệt độ môi trường lên đến 350oC
  • Ống chuyển : từ nhiệt độ môi trường lên đến 400oC
  • Ống Sample Tube Desorb : từ nhiệt độ môi trường lên đến 400oC
  • Ống Sample Tube Idle : từ nhiệt độ môi trường đến 400oC
  • Bẫy Focus Trap Desorp : từ nhiệt độ môi trường đến 400oC
  • Bẫy Focus Trap Idle : từ nhiệt độ môi trường lên 400oC

Yêu cầu ống hấp thu có kích thước : 6 mm OD (tiêu chuẩn) x dài 4.5" hoặc ống 8mm, 10 mm OD

Giao diện GC : đợi sẵn sàng, điều khiển từ xa (remote start), đa phương pháp và tuần tự (multiple methods and sequence interrupt).

Điều khiển máy tính :

  • Khả năng chạy các ống khác nhau với các phương pháp khác nhau, hoặc cùng một ống nhiều lần.
  • Lưu và gọi lại các phương pháp
  • Đăng nhập file : người phân tích, ngày/thời gian tiêm, phương pháp, nhiệt độ bắt đầu, kiểm tra rò rỉ, (kiểm tra nội chuẩn)
  • Mức tối đa cài sẵn cho xác định ống và bẫy

Có thể điều khiển trực tiếp trên máy hoặc qua phần mềm

Bao gồm phần mềm điều khiển

2. Bộ Checkout Kit cho các chất dễ bay hơi

3. Các phụ kiện cần thiết:

Bộ Vocarb Focus Trap/Heater Kit bao gồm : 2 trap 1/8" bằng thép không gỉ, 1 bộ gia nhiệt 1/8", 4 ferrule vespel 1/4" đến 1/8", 01 Rulon blush, 1 Rulon washer.

Ống hấp thu (Sorbent Tube) chiều dài 4 ½" được nhồi 160mg, 60:80 mesh Tenax-TA

Ống hấp thu (Sorbent Tube) chiều dài 4 ½" được nhồi Tenax-TA/carboxen 1000/Carbosieve SIII

Vespel/Graphite ferrules, 100pcs/pack

1/8" SS Tenax Trap