CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (4100g x 0.01g) Model PA 4102 Hãng sản xuất: OHAUS - Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (4100g x 0.01g)
Model PA 4102
Hãng sản xuất: OHAUS - Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

 • Cân kỹ thuật được thiết kế cho các công việc phân tí ch trọng
  lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo
  dục… - Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm, tính phần trăm. - Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (LCD), rộng, thuận tiện cài
  đặt và sử dụng. - Bọt thủy phía trước dễ quan sát tình trạng cân bằng của cân. - Có móc cân bên dưới dùng ứng dụng xác định tỉ trọng. - Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính
 • Có nhiều đơn vị cân khác nhau (g, kg, lb, ct, oz, dwt, tical
  tola, mommes, baht, grain, mesghal, newton, ozt, teals)
 • Khả năng cân tối đa : 4100g
 • Độ đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.03 g
 • Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, làm bằng thép không rỉ. - Chuẩn cân bằng quả cân chuẩn 2000, 4000g (optional)
 • Thời gian trừ bì: 1 giây
 • Thời gian ổn định: 3 giây
 • Môi trường hoạt động: 100C … 400C / 80% RH, không ngưng tụ, độ cao 4000 m trên mực nước biển.
 • Môi trường bảo quản: -400C … 700C / 80% RH, không ngưng tụ
 • Trọng lượng: 5.4kg
 • Kích thước: 196 x 92 x 320 mm
 • Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  Cung cấp bao gồm:
 • Cân kỹ thuật điện tử hiện số model PA4102
 • Mặt đĩ a cân, AC adapter
 • CO phòng thương mại, CQ hãng sản xuất (bản sao)
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh)