GasAlert Micro Clip XL Máy dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO

GasAlert Micro Clip XL
Máy dò 04 khí: O2, LEL, H2S, CO
Model: GasAlertMicroClip XL
Hãng sản xuất: BW Technologies by
Honeywell – Anh
Xuất xứ: Mehico/ Canada