L – 4 Bơm lấy mẫu khí: 0.8 ÷ 5 LPM

L – 4 Bơm lấy mẫu khí: 0.8 ÷ 5 LPM
Model: L – 4
Hãng sản xuất: APBUCK – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ