Một số loại cột hay sử dụng trong dược


#30

1/ Cột L1, 25cm x3,9mm, 5um

2/ Cột L17, kích thước 30cm x 7.8mm, 5um

3/ Cột L11, 15cm x4,6mm, 3um

4/ Cột C18, 150 x3.9mm, 5um cột symmelly

5/ Cột C18, 250 mm, x 4.6mm, 5um

6/ Cột L1 ,75x3.9mm, 5um

7/ Cột L1 200 x 4mm, 5um

8/ Cột C8 300 x4mm, 5um

9/ Cột L1 ,250mm x4,6mm, 10um


#31

1/ Cột C18 15cm x3,9mm, 5um báo holeder , tiền Cột .

2/ Cột phenylsilyl silica ( 30cm x 4mm, 5um) báo holeder và tiền Cột.

3/ Cột Gemini C18 , 125x4. 6mm, 4um

4/ Cột sắc ký 50mm x4.6mm, 3,5um RP8


#32

1 C1505-B5048 ChraSil B100 C18, 5.0um, 250 x 3.9 mm

2 SEPAX-235300-7830 Sepax SRT-C SEC-300 5μm 300Å 300x7,8mm LC Column

3 PSS833713 Waters Spherisorb Phenyl Column 3μm 4,6 x 150mm, Box of 1

16 PSS830078 Waters Spherisorb Phenyl Guard Column 5μm 4,6 x 10mm,

17 PSS830008 In Line Guard Cartridge Holder Kit for 4.6x10mm Guards

C1545-B3032 , ChraSil B100 Phenyl, 3.0 um, 150 x 4.6 mm

4 WAT046980 Symmetry C18 Column 100Å 5μm 3,9 x 150mm, Box of 1

10 WAT054225 Sentry Symmetry C18 Pre-column 100Å 5μm 3,9 x 20mm,

WAT046910 Holder kit for Cartridge and Guard Columns

C0901-A5036, ChraSil A100 C18 5.0um, 150 x 3.9 mm

5 PSS831915 Waters Spherisorb ODS-2 Column 5μm 4,6 x 250mm, Box of

17 PSS830008 In Line Guard Cartridge Holder Kit for 4.6x10mm Guards

PSS830053, Spherisorb ODS2 Guard Cartridge, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 10 mm, 3/pkg

C1660-D5034 , ChraSil D80 ODS-2, 250 x 4.6 mm

6 C1505-B5043 ChraSil B100 C18, 75 x 3.9 mm, 5.0um

7 C1455-D5021 ChraSil D300 ODS C18, 200 x 4.0 mm, 5.0 um

8 C1505-B5023 ChraSil B100 C18, 300 x 4.0 mm, 5.0um

9 WAT052860 μBondapak C18 Cartridge 125Å 10μm 4,6 x 250mm, Box of 1

10 WAT054225 Sentry Symmetry C18 Pre-column 100Å 5μm 3,9 x 20mm,

11 WAT046910 Holder kit for Cartridge and Guard Columns

C1011-C1034 , ChraSil C120 C18, 10.0 um, 250 x 4.6 mm

WAT027198 μBondapak Phenyl Column 125Å 10μm 3,9 x 300mm, Box of 1

WAT054225 , Symmetry C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg

WAT046910, Holder kit for Cartridge and Guard Columns

186000201 Symmetry300 C18 Column 300Å 3,5μm 4,6 x 50mm, Box of 1

WAT054225 Sentry Symmetry C18 Pre-column 100Å 5μm 3,9 x 20mm,

WAT046910 Holder kit for Cartridge and Guard Columns

C1456-A3527, ChraSil D300 C18, 50 x 4.6 mm, 3.5um

18 C0904-A4031 ChraSil A100 C18, 125 x 4.6 mm, 4.0um 1.00


#33

1/ Cột L1, 150 x 4.6mm, 10Um

2/ Cột L1,300 x3.9mm, 10um

3/ Cột sắc ký 4.0mmx10cm, 5um, L41

4/ cột hypersil ODS , 100x4.6mm, 3um


#34

Cột chrompack WCOT fused silica 30cm x 0,32mm ID, CP sil 8CB, film 1.0um.


#35

Cột L17 (300 mm x7,8mm x9 µm)


#36

Purosphare@Star 18e, 125 mm x 4,0 mm; 5µm


#37

[UG11530125W] Develosil ODS-UG-5 Analytical Column (ID): 3.0 mm x 125 mm, 5um, 2pk
Product of: Nomura Chemical, Nhật
Part number: UG11530125W


#38
 1. YMC Triart C18, 100 × 2.0mm; 1.9µm, P/N: TA12SP9-1002PT

 2. CHO-99-9860 HPLC-Column 300x7.8mm Carbo Sep Coregel-87C 9µm

 3. CHO-99-9864 Carbo Sep Coregel-87P, HPLC-Column 300x7.8mm

 4. CHO-99-9863 Carbo Sep Coregel-87N, HPLC-Column 300x7.8mm

 5. BIO-RAD, Aminex HPX-87C, 7.8-mm × 30-cm, P/N: 1250095

 6. BIO-RAD, Aminex Fast Carbohydrate, 7.8-mm × 10-cm, P/N: 1250105

 7. BIO-RAD, Aminex HPX-87N, 7.8 mm x 30 cm, P/N: 1250143


#39
 1. Spherisorb, C8, 150 x 4.6mm 5µ Waters PSS839533
 2. Symmetry Shield, C18 150 x 4.6mm 5µ Waters 186000109
 3. Hypersil BDS, C8, 250 x 4.6mm 5µ Thermo 28205254630
 4. Phenomenex Amino 150 x 4.6mm 5µ Agilent 00F-4378-E0
 5. Zorbax SB C8, 250 x 4.6mm 5µ Agilent 880975-906
 6. Zorbax PFP, 150 x 4.6mm 3.5µ Agilent A3050250X046
 7. Zorbax Eclipse plus Phenyl-Hexyl, 250 x 4.6mm 5µ Agilent 959990-912

#40

Cột Phenomenex

 1. 00G-4252-E0 Luna5uC18(2) 100A, New Column 250 x 4.6 mm

 2. 00D-4251-E0 Luna 3uC18(2) 100A, New Column 100 x 4.6 mm

 3. KJ0-4282 Bộ đỡ cột/Nối cột SecurityGuard Guard Cartridge Kit

 4. AJ0-4287 Tiền cột Luna/ SecurityGuard Cartridges, C18 4 x 3.0mm ID, 10 cái / gói

 5. 00B-4462-AN Kinetex 2.6u C18 100A, New Column 50 x 2.1 mm

 6. 00D-4462-AN Kinetex 2.6u C18 100A, New Column100 x 2.1 mm

 7. AJ0-8768 Tiền cột/ SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC C18 for 4.6mm ID Columns, 3 cái /gói

 8. AJ0-9000 Bộ đỡ Cột/ SecurityGuard ULTRA Holder, for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID

 9. 00B-4475-AN Kinetex 1.7uC18 100A, New Column 50 x 2.1 mm

 10. 00D-4475-AN Kinetex 1.7uC18 100A, New Column 100 x 2.1 mm

 11. AJ0-8782 Tiền cột/SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC C18 for 2.1mm ID Columns, 3 cái / gói

 12. AJ0-9000 Bộ đỡ Cột/ SecurityGuard ULTRA Holder, for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID

Cột Thermo

 1. 25002-052130 Cột phân tích HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X2.1MMCOLUMN

 2. 25003-152130 Cột phân tích HYPERSIL GOLD 3UM 150X2.1MMCOLUMN

 3. 25003-013001 Cột bảo vệ HYPERSIL GOLD 3UM 10X3MMDROP-IN GUARDS 4/PK

 4. 852-00 Bộ giữ cột bảo vệ UNIVERSAL UNIGUARD HOLDER FOR2.1/3.0MM ID


#41
Cột Zorbax SB - Phenyl (5um); (250 x 4,6) mm cái Agilent 2
DB - 35 MS (J & W), dài: 35 m, đường kính trong 0,25 mm, độ dày màng: 0,25 μm; cái Agilent 2
Cột Diatomit (70ml, 14.5g, 20ml) Hộp 30 cái Macherey Nagel 3

#42

1 Cột C18 eclipse plus 2.1 x 50mm,1.8um. Agilent Cột dùng cho phân tích LC-MS/MS, loại C18 eclipse plus 2.1 x 50mm,1.8um; cái cái 1
2 Cột C18 Eclipse plus 4.6 x 100mm, 3.5 um. Agilent Cột dùng cho phân tích LC-MS/MS, C18 Eclipse plus 4.6 x 100mm, 3.5 um.; cái cái 2
3 Cột C8 RRHD 2.1 x 100mm,1.8um. Agilent Cột dùng cho phân tích LC-MS/MS, loại C8 RRHD 2.1 x 100mm,1.8um cột 1
4 Cột sắc ký HPLC, C18 250 x 4.6mm. CHRATEC - USA Cột phân tích dùng cho thiết bị HPLC, loại C18 4.6x250mm, 5um Cái 2
5 Guard column 2.1x12.5mm, 5um SB-C8. Agilent P/N: 821125-915 4 cái/hộp hộp 2
6 Cột sắc ký HPLC, C18 150 x 3.9mm, 5um. CHRATEC - USA Cột phân tích dùng cho thiết bị HPLC, loại C18 3.9x250mm, 5um Cái 3
7 Cột sắc ký HPLC, C18 150 x 4.6mm, 5um, CHRATEC - USA Cột phân tích dùng cho thiết bị HPLC, loại C18 4.6x150mm, 5um Cái 3
8 Cột C8 RRHD 2.1 x 50mm,1.8um. Agilent Cột dùng cho phân tích LC-MS/MS, loại C8 RRHD 2.1 x 50mm,1.8um cột 1


#43
 • PN 38156-81 - Ultron ES-OVM Chiral, 5um, 150 x 4.6mm – Shinwa chemical Industries

 • PN 125-0095 – AMINEX HPX-87C, 9um, 300 x 7.8mm – Bio-Rad

 • PN 1503F18APS030, ProntoSIL C18-EPS, 120A, 3.0um, 150 x 3.0mm – BISCHOFF

 • PN 2546F18APS050 - PRONTOSIL C18-EPS, 5um, 250 x 4.6mm - BISCHOFF

 • Chiral-AGP, 5um, 100 x 4.0mm

 • PN 19025 – CHIRALPAK AD, 10um, 250 x 4.6mm

 • PN 14325 - CHIRALCEL OD-H, 5um, 250 x 4.6mm

 • PN 17724 - CHIRALCEL OJ-RH, 5um, 150 x 4.6mm

 • PN 19325 - CHIRALPAK AD-H, 5um, 250 x 4.6mm

 • PN 81387 - CHIRALCEL OJ, 10um, 250 x 4.6mm

 • PN 27714 - CROWNPAK® CR(+),5um, 150 x 4.0mm

 • M05CMA1F - Kromasil 100, C8, 5um, 125 x 4.6mm - Akzo Nobel

 • M10PHB30 - Kromasil Phenyl, 100A, 10um, 300 x 4mm - Akzo Nobel

 • UltraSep ES Amid RP18A 5um, 150 x 4mm – Sepserv

 • PN 38156-81 - Ultron ES-OVM Chiral, 5um, 150 x 4.6mm – Shinwa chemical Industries

 • Shim-Pack SCR-101H, 300 x 7.9 – Shimadzu 228-07730-93

 • Shimpac SCR(N)-SCR(H), 50 x 4mm - Shimadzu

 • Shim Pack, 5um, 300 x 7.9mm - Shimadzu


#44

1 Aminex HPX-87H Column, Pkg of 1 , 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis
-300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, hydrogen form, 9 µm particle size, 8% cross linkage, pH range 1 –3 N/A 1250140-1PK Biorad

2 Micro-Guard Cation H Refill Cartridges, Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, hydrogen form N/A 1250129 Biorad

3 Standard Cartridge Holder to hold Aminex® Guard Cartridges N/A 1250131


#45
Số Tên dụng cụ Số lượng Thông số kỹ thuật
1 Cột RP-18 01 cái 250mm x 4.6mm; 5.0 mm
2 Cột RP-18 01 cái 250mm x 4.6mm; 5.0 mm
3 RP-18 Purospher®-Merck 01 cái 250mm x 4,6 mm; 5.0 µm NSX: Merck
4 Cột RP-08 01 cái 150mm x 4,6 mm; 3,5 µm
5 Phenyl-L11 01 cái 250mm x 4,6 mm; 5.0 µm
6 Cột GC 01 cái 0.53-mm × 30-m capillary column coated with a 5-µm phase G2 (Dimethylpolysiloxane gum.)
7 Cột GC 01 cái 30 m ´ 0,53 mm ID; 2,65 mm film thickness USP G27 stationary phase, (5% phenyl, 95% methyl polysiloxane hoặc tương đương) HP-5
8 Octadecylsilyl silica gel for chromatography (Inertsil ODS 2) 01 cái 15 cm x 4,0 mm x 5 µm
9 Cột L7 01 cái 12.5cm x 4.6 mm x 5µm
10 Stainless steel column packed with phenylsilyl silica gel for chromatography (Inertsil Phenyl is suitable). 01 cái 10 cm x 3.0 mm x 5µm
11 Octadecylsilanized silica gel 01 cái 15 cm x 4,6 mm x 5µm
12 Octadecylsilyl silica gel 01 cái 25 cm x 4.6 mm x

#46
I.2 HÓA CHẤT HÓA LÝ
3 50002608 C18 Endcapped,100g Bulk Sorbent- Agilent Chai (100g) 5982-5752 Agilent Chai 100 g
50002619 PSA 5982-5753 Agilent Chai 100 g
I.3 CHẤT CHUẨN HÓA LÝ
1 50003043 Diaveridine 12208000 Dr. E Chai 100mg
2 50002980 Sulfamethoxazole 16998100 Dr. E Chai 250mg
3 50003053 Sarafloxacin hydrochloride hydrate 16908000 Dr. E Chai 100mg
4 50002575 Iprovalicarb 14371000 Dr. E Chai 100mg
5 50003012 Azoxytrobin 10413000 Dr. E Chai 100mg
6 50002569 Clothianidin 11691700 Dr. E Chai 100mg
7 50002977 Leucomalachite green 14629500 Dr. E Chai 100mg
8 50003025 Heptachlor-Epoxide 14101000 Dr. E Chai 10mg
9 50003017 Endrin 32014 Sigma-Aldrich Chai 100mg
10 50003016 Endrin Ketone chai 10mg 442579 Sigma-Aldrich Chai 10mg
11 50003027 Endrin Aldehyde chai 10mg 13161000 Dr. E Chai 10mg
12 50002554 Enrofloxacin D5 hydrochloride C13170100 Dr. E Chai 10mg
II.2 VẬT TƯ HÓA LÝ
50002951 Cột bảo vệ Đầu lọc cho cột 2.1-4.6 mm ID AJO-9209 Phenomenex Gói
50002662 Kim hút mẫu LCMSMS 950.718/ Sciex Cái

#47
1 Cột sắc kí RP18 Merck (code:1.50252) cái 06
2 Cột sắc kí L19(Cross-linked styrene divinylbenzenecopolymer in the calcium form -about 9µm in diameter 01
3 Đèn L2D2 (dùng cho máy đo quang UV-3200) Type:L6302-40 cái 01

#48
STT Tên cột, kích thước Ghi chú
1 PLRPS (250mm x 4,6 mm; 5 μm)
2 ODS Hypersil, 125mm x 4,6 mm; 3μm
3 Spherical base-deactivated end-capped octadecylsilyl silica gel for hromatography; 0,10 m x 4,6 mm; 3 μm.
4 4mm x 25 cm, End capped octadecylsilyl silica gel 4 μm
5 4 mm x 15 cm column containing diol silica gel packing 5 μm
6 Water symmetry 150mm x 4,6 mm; 3,5 μm contain packing C18
7 Inertsil ODS-3; 5 cm x 4,6 mm; 3 μm
8 C18, 5μm, 125mm x 3,0mm (Suitable Purpospher RP-18e (Merck)
9 Stainless steel column (0,25cm x 4,6 mm) packed with an irregular, porous silica gel to which benzenesulphonic acid group have been chemically bonded (10 μm)
10 Unison UK C18; 250mm x 4,6 mm; 3 μm. Make: Imtakt, Prod#UK006
11 ACE-C18, 33cm x 4,6 mm; 3 μm
12 Devilosil ODS-UG-5, 125mm x 3,0 mm; 5 μm
13 - Cột: AS-10, Dionex, 250x4 mm, P/N: 043118
-Cột bảo vệ: AG-10, Dionex, 50x4 mm, P/N: 043119

#49
Products Quantity
[AT-PL1512-5802] PLRP-S 1000A 8uM 250X4.6MM, BC 1.00 Unit(s)
Hãng sản xuất: Chratec, USA
Part number: C1512-5802
[30103-124630] Hypersil™ ODS C18, 125mm, 4.6mm ID, 3µm 1.00 Unit(s)
Hãng sản xuất: Chratec, USA
Part number: C30103-124630
ChraSil G200 C18, 100 x 4.6mm, 3um, 1pk 1.00 Unit(s)
Hãng sản xuất: Chratec, USA
Part number: C0620-G3030
[C0904-A4022] ChraSil A100 C18, 250 x 4.0 mm, 4.0um 1.00 Unit(s)
Hãng sản xuất: Chratec, USA
Part number: C0904-A4022
[C1559-B5020] ChraSil B100 Diol, 150 x 4.0 mm, 5.0um 1.00 Unit(s)
Part number: C1559-B5020
Hãng sản xuất: Chratec, USA
[W-WAT045905] Symmetry C18 Column 100Å 5µm 4,6 x 150mm, Box of 1 1.00 Unit(s)
Catalog: https://www.gimitec.com/node/1520758
Product of: Waters Science, USA
Xuất xứ: Ireland
Part number: WAT045905
[C0708-D3027] ChraSil D100 ODS-3, 50 x 4.6 mm, 3.0 um 1.00 Unit(s)
Part number: C0708-D3027
Hãng sản xuất: Chratec, USA
[C1505-B5008] ChraSil B100 C18, 125 x 3.0 mm, 5.0um 1.00 Unit(s)
Part number: C1505-B5008
Hãng sản xuất: Chratec, USA
[C1569-B5034] ChraSil B100 SCX, 250 x 4.6 mm, 10.0 um 1.00 Unit(s)
Part number: C1569-B5034
Product of: Chratec, USA
Phase: Benzene sulfonic acid
[IMTAKT-UK006] Unison UK-C18 3µm 250x4,6mm (ODS end-capped) LC Column 1.00 Unit(s)
Product of: Chratec, USA
Part number: CUK006
ACE® C18 Ultra-Inert 3UM, 33 X 4.6mm, 1pk 1.00 Unit(s)
Hãng sản xuất: Chratec, USA
Part number: CACE1113346
[UG11530125W] Develosil ODS-UG-5 Analytical Column (ID): 3.0 mm x 125 mm, 5um, 2pk 1.00 Unit(s)
Product of: Chratec, USA
Part number: CUG11530125W
[THERMO-043118] 043118 IonPac AS10 Analytical Column (4 x 250 mm) 1.00 Unit(s)
Product of: ThermoFisher, USA
Part number: 043118
[THERMO-043119] 043119 IonPac AG10 Guard Column (4 x 50 mm) 1.00 Unit(s)
Product of: ThermoFisher, USA
Part number: 043119