MÁY CẤT NƯỚC MỘT LẦN 4 LÍT/GIỜ Model LPH-4 Hãng sản xuất: LASANY – Ấn Độ

MÁY CẤT NƯỚC MỘT LẦN 4 LÍT/GIỜ
Model LPH-4
Hãng sản xuất: LASANY – Ấn Độ

 • Công suất: 4 lít/giờ
 • Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 s/cm (Nước chưa xử lý)
  1.5 – 2.0 s/cm (Nước đã xử lý)
 • Độ pH: 5.5 – 6.0 pH
 • Nhiệt độ nước cất: 25 0C – 400C
 • Pyrogen free
 • Nước cấp: 1 lít/phút - Áp suất nước cấp: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2)
 • Thanh đốt mạ crôm
 • Bộ ngưng tụ bằng thủy tinh Borosillicate của Pyrex
 • Tự động tắc máy trong trường hợp thiếu nước
 • Đạt tiêu chuẩn CE và ISO 9001 : 2008
 • Kích thước máy: 50 x 15 x 45 cm. - Trọng lượng: Khoảng 6 kg
 • Điện: 220/240V, 50/60Hz, 3KW
  Cung cấp bao gồm:
 • Máy cất nước một lần model LPH-4
 • Ống nối nước cấp và các phụ tùng theo máy
 • Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + Tiếng Anh