MÁY LẮC CÁNH TAY Model SF1 Hãng sản xuất: STUART (COLE-PARMER) – Anh

MÁY LẮC CÁNH TAY
Model SF1
Hãng sản xuất: STUART (COLE-PARMER) – Anh
(Lắp ráp tại Trung Quốc)

 • Tốc độ lắc: 8 … 800 dao động/phút - Biên độ lắc: 1.5 mm
 • Khối lượng lắc: max. 3 kg
 • Cài đặt thời gian lắc từ 10 … 60 phút hoặc hoạt động liên
  tục
 • Điều khiển tốc độ lắc và thời gian bằng núm vặn
 • Kích thước máy: 780 x 270 x 240 mm
 • Trọng lượng: 8.3 kg
 • Điện: 230V, 50Hz, 50W
  Cung cấp bao gồm:
 • Máy lắc cánh tay model SF1
 • 2 tay đòn, tám kẹp và khóa Allen
 • Dây nguồn và hướng dẫn sử dụng