MINI RAE Lite PGM-7300 Máy đo VOCs cầm tay

MINI RAE Lite PGM-7300
Máy đo VOCs cầm tay
Model: MINIRAE Lite PGM-7300
Hãng sản xuất: RAE – Mỹ