PGM2500QRAEIII Máy đo khí độc đa chỉ tiêu: LEL/ CO/H2S/ O2

PGM2500QRAEIII
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu: LEL/ CO/H2S/ O2
Model: PGM 2500 QRAE III
Hãng sản xuất: RAE – Mỹ

  1. Thông số kỹ thuật:
  • Máy đo khí độc có bơm hút