Phân tích Clopidogrel bisulfate với Ultron ES-OVM columns

Một số vấn đề cần lưu ý khi phân tích như:

· Cột phải được chạy cân bằng với pha động clopidoge khoảng 90 mins trước khi sử dụng. Điều này có thể mất thời gian, nhưng là điều cần thiết phải làm.

· Không bao giờ sử dụng bất kì dung môi nào với lớn hơn 50% pha hữu cơ tiếp xúc với cột. Điều này bao gồm cả dung môi có thể còn sót lại trong thiết bị LC từ lần phân tích trước chảy ra với pha động và đi đến cột. Trước khi gắn cột cần kiểm tra lại pha động chạy trước đó để ngăn ngừa pha động với hơn 50% pha hữu cơ, có thể làm hư cột.

· Chất lượng của chất chuẩn rất quan trọng, Không nên sử dụng chất chuẩn cũ, hoặc để lâu, vì điều này sẽ làm cho peak bị bành rộn và tailing, và hiệu quả tách kém. Nên sử dụng chất chuẩn USP.

Cột L57 dùng theo đúng USP để phân tích tạp chất của nguyên liệu và thành phẩm Clopidogrel bisulfate theo USP 34. (L57 —A chiral-recognition protein, ovomucoid, chemically bonded to silica particles, about 5 µm in diameter, with a pore size of 120 as Ultron ES-OVM

 •   Cột Ultron ES-OVM – Chiral 5v 150 x 4.6mm (L57-USP) code: 702111651 
  

(Yêu cầu : Cam kết chạy đạt yêu cầu các quy định trong chuyên luận Clopidogrel tablets trong USP 38)

 •   Cột L45 : Chiradex Cartridge 250 x 4.0mm , 5um code: 79925CB-584
  

(Yêu cầu : Cam kết chạy đạt yêu cầu các quy định trong chuyên luận Sertraline HCl tablets trong USP 38)