QRAEII Máy dò khí 04 chỉ tiêu: LEL/ H2S/ CO/ O2

QRAEII
Máy dò khí 04 chỉ tiêu: LEL/ H2S/ CO/ O2
Model: QRAE II
(có bơm hút và pin sạc Lion)
Hãng sản xuất: RAE – Mỹ