QRAEII Máy dò khí 04 chỉ tiêu: LEL/ H2S/ CO/O2

QRAEII
Máy dò khí 04 chỉ tiêu: LEL/ H2S/ CO/O2
Model: QRAE II
(đo kiểu khuếch tán có pin sạc Lion)
Hãng sản xuất: RAE – Mỹ