Thông tin một số part hay thay thế và hư hỏng

TR-FAME GC Column 60m x0.25mm ID, 0.25¦m Film-260M154P Thermo 260M154P
Acclaim Trinity Q1, 3 μm, 2.1x50 mm EA 1/PK-083242-Thermo Thermo 083242
Accucore aQ 100x2.1 mm 2. 6um Column-17326-102130-Thermo Thermo 17326-102130
Accucore aQ 10x2.1mm2.6um Defender guards pk4-17326-012105-Thermo Thermo 17326-012105
UNIVERSAL UNIGUARD HOLDER FOR2.1/3.0MM ID-Thermo-852-00 Thermo 850-00
iCAP Q CALIBRATION Solution Thermo No Information
iCAP Q TUNE Solution Thermo No Information
Skimmer iCAP Q NI for Insert-1311870 Thermo 1311870
SAMPLE CONE 4450-3600812 Thermo 4450-3600812
Cột SH-Rxi-5Sil MS (30m x 0.25mm x 0.25um)-221-75954-30-Shimadzu Shimadzu 221-75954-30
Vesp ferrule , GVF16-004 (10/pk) 0.25mm ID column -670-15003-03 -Shimadzu Shimadzu 670-15003-03
Nut, with SLIT M5 -221-32705 -Shimadzu Shimadzu 221-32705
Syringe 10μL -221-34618 -Shimadzu Shimadzu 221-34618
Holder syringe barrel assy -221-48989-91 -Shimadzu Shimadzu 221-48989-91
Glass insert (for split)-221-41444-01 Shimadzu 221-41444-01
D2 (Deuterium) lamp for LC-20A-shimadzu Shimadzu 228-34016-02
Plunger seal Shimadzu 228-35146
High-pressure valve rotor Shimadzu 228-41310-92
CERAMIC,INSULATOR,A24-251-1 Shimadzu 200-44394-00
FILAMENT-Shimadzu Shimadzu 225-10340-91
Cable assy, F1(S)-225-10434-91-Shimadzu Shimadzu 225-10434-91
Cable assy, F2(S)-225-10434-92-Shimadzu Shimadzu 225-10434-92
Cable assy, F1(L)-225-10434-93-Shimadzu Shimadzu 225-10434-93
Cable assy, F2(L)-225-10434-94-Shimadzu Shimadzu 225-10434-94
Cable assy, L1-225-10434-95-Shimadzu Shimadzu 225-10434-95
FID igniter (Filament assy, 180mm)-221-41847-93-Shimadzu Shimadzu 221-41847-93
Cappilary adapter, FID-221-45816-01-Shimadzu Shimadzu 221-45816-01
Nipple,for gasket,adapter SPL-221-42998-Shimadzu Shimadzu 221-42998
Belt 5t5-475 for AOC -221-73857 -Shimadzu Shimadzu 221-73857
Barrel holder -221-45178-91 -Shimadzu Shimadzu 221-45178-91
Tension cord, short 90-95mm (set of 5pcs) -PAL TCord90 (220-97828-00) -Shimadzu Shimadzu 220-97828-00
Tension cord, long 280mm (set of 5pcs) -PAL TCord280 (220-90968-00)-Shimadzu" Shimadzu 220-90968-00
O-ring, 4D P5X5 -036-11203-84 -Shimadzu Shimadzu 036-11203-84
SEPTUM (set of 50)-Shimadzu Shimadzu 221-35507-02
GLASS INSERT (FOR SPLIT)-Shimadzu Shimadzu 221-41444-01
GLASS INSERT (FOR SPLITLESSMODE)-Shimadzu Shimadzu 221-48335-01
FERRULE GVF-004 (set of 10) (ID0.25mm max)-Shimadzu Shimadzu 670-15003-03
Ceramic bushing (3 pcs)-Shimadzu Shimadzu 225-01068-84
DEACTIVATED SILICA WOOL-Shimadzu Shimadzu 221-48600
NUT, SSNE16/012 (set of 5)-Shimadzu Shimadzu 670-11009
ROTARY PUMP OIL ULTRAGRADE15 1L (H11026015)-Shimadzu Edwards H11026015
PEEK FRIT,5 PIECES-Shimadzu Shimadzu 228-48607-92
High pressure valve rotor XR-228-48854-Shimadzu Shimadzu 228-48854
Diaphragm, 2 pieces-Shimadzu Shimadzu 228-32784-91
BULB-SHEET FOR DGU-2010-Shimadzu Shimadzu 228-52060
NEEDLE SEAL, PEEK 20A-Shimadzu Shimadzu 228-42325-01
Plunger seal (3pcs/pk)-Shimadzu Shimadzu 228-35145-84
Valve FCV-Shimadzu Shimadzu 228-35443-91
Plunger seal PE-Shimadzu Shimadzu 228-32628-91
Stainless steel line filter-Shimadzu Shimadzu 228-35871-96
High-pressure valve rotor-Shimadzu Shimadzu 228-41310-92
Low-pressure valve rotor-Shimadzu Shimadzu 228-36923
Flow cell gasket-Shimadzu Shimadzu 228-35097-03
CAPILLARY ASSY for ESI-Shimadzu Shimadzu 225-14948-91
DL PIPE ASSY-Shimadzu Shimadzu 225-15619-41
RP Oil Ultragrade19 (4L) (Pump Oil, H11025013)-Shimadzu Edwards H11025013
FID ignitor-Shimadzu Shimadzu No Information
FID jet (0.3 dia. standard)-Shimadzu Shimadzu No Information
High-pressure valve stator XR-228-48858-91 Shimadzu 228-48858-91
TUBE ASSY SAMPLE-Shimadzu Shimadzu 206-18036-03
PUMP TUBING-08-Shimadzu Shimadzu 208-90038-08
PUMP TUBING-13-Shimadzu Shimadzu 208-90038-13
GFA-EX-CPU with sensor-206-50656-92 Shimadzu 206-50656-92