TYPE6226 Máy độ độ ồn

TYPE6226
Máy độ độ ồn
Model: TYPE 6226
Hãng sản xuất: ACO – Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản