224-PCXR4KD Bơm lấy mẫu khí: 1 – 5LPM

224-PCXR4KD
Bơm lấy mẫu khí: 1 – 5LPM
Model: 224-PCXR4KD
Hãng sản xuất: SKC – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ