APB-504200 Bơm lấy mẫu khí xung quanh: 5 – 35

APB-504200
Bơm lấy mẫu khí xung quanh: 5 – 35
LPM
Model: LinEair 40 LPM
Code: APB-504200
Hãng sản xuất: APBUCK – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ