BT-645 Quang kế đo nồng độ bụi: 0 – 100 mg/m3

BT-645
Quang kế đo nồng độ bụi: 0 – 100 mg/m3
Model: BT-645
Hàng sản xuất: Metone – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ