CF-902/230 Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn: 150 – 1000 LPM

CF-902/230
Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay thể tích lớn: 150 – 1000 LPM
Model: CF-902/230
Hãng sản xuất: Hi – Q/ Mỹ
Xuất xứ: Mỹ