GV-100S Bơm hút đo nhanh khí độc cầm tay

GV-100S
Bơm hút đo nhanh khí độc cầm tay
Model: GV-100S
Hãng sản xuất: Gastec- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản