Hệ thống châm Clo - SUPERIOR/USA Sản xuất: SUPERIOR CIT/ USA Model : S–CL–5. C/s : 0 - 10kg/h

Hệ thống châm Clo - SUPERIOR/USA
Sản xuất: SUPERIOR/ USA Model : S–CL–5. C/s : 0 - 10kg/h Loại treo tường, hâm nhiệt.
Superior CL-5 Gas Chlorination System - 500 PPD
Gồm có :

  • Bộ điều tiết chân không (Vacuum Regulator)
  • Ống thủy định lượng Clo (Remote meter)
  • Ejector
  • Bộ góp khí treo tường, van ngăn cách, ống đồng dẫn hơi Clo,hâm nhiệt, đồng hồ áp lực nước, nối sống.
  • Phụ tùng theo máy gồm : Ống hơi Clo…
    Catalog: https://chlorinators.com/products/chlorinators/

image
image
image
image