Máy đo khí độc với các thành phần:  pin NiMH, cục sạc qua Desktop,

Máy đo khí độc với các thành phần:
 pin NiMH, cục sạc qua Desktop,
DIC2B với cắm 230VAC
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng
Anh + tiếng Việt