Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hệ ngọn lửa Model: AA500F (code: 500F) Hãng sản xuất: PG Instruments – Anh

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS hệ
ngọn lửa
Model: AA500F (code: 500F)
Hãng sản xuất: PG Instruments – Anh
Xuất xứ: Anh (G7)

 1. Tính năng kỹ thuật:
 • Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử của PGI
  với cấu hình kết hợp ngọn lửa được điều khiển
  qua PC và phần mềm AA Win; cấu hình
  chuẩn với đầu đốt cho hỗn hợp khí C2H2/
  không khí;
 • Phần mềm AAWin cho điểu khiển hệ thống
  cách toàn diện. Phù hợp với tiêu chuẩn GLP
 • Khay đèn xoay với 08 vị trí đèn HCl và được
  tối ưu hóa vận hành qua phần mềm AAWin3.
  Cường độ dòng vận hành và dòng làm ấm đèn
  trước khi đo được điều khiển độc lập để tối ưu
  hóa độ trôi do ảnh hưởng của quá trình làm
  ấm đèn
 • Hiệu chỉnh nền bằng đèn D2 năng lượng cao.
  Điều khiển đèn D2 và tùy chỉnh gương tách
  tia được tối ưu hóa bởi phần mềm AAWin
 • Hiệu chỉnh nền với công nghệ tự đảo chiều
  Self Reversal. Công nghệ hiệu chỉnh nền tự
  đảo chiều Self Reversal sử dụng trong phân
  tích các nguyên tố có đa bước sóng
 • Hệ thống với hệ thống quang học chính xác
  cao, giúp cho lượng truyền qua năng lượng là
  tối đa qua bộ đơn sắc Czerny - Turner
 • Lựa chọn thêm với bộ lấy mẫu tự động được
  gắn trước hệ thống máy chính
 • Lựa chọn thêm với bộ lấy mẫu ZYZcho lấy
  mẫu chính xác cao trong phân tích đa nguyên
  tố cho mở rộng lượng mẫu lớn
 • Các chức năng chính của phần mềm AAWin
  3 như chế độ hấp thu - phát xạ, chiều cao
  peak, đỉnh peak, mode tuần tự và mode
  integration
 • Hệ thống ngọn lửa với 3 tùy chọn đầu đốt:
  không khí/ acetylene là cấu hình tiêu chuẩn và
  2 tùy chọn: N2O /acetylene và không khí /
  LPG
 • Đầu đốt cho hỗn hợp không khí / acetylene:
   Ngọn lửa Không khí / Acetylene sử dụng
  khe cháy đơn 100mm cho cấu hình tiêu
  chuẩn
   Độ nhạy cao (Cu 2ppm > 0.280Abs)
   Ngọn lửa dễ dàng thiết lập bằng điều
  khiển máy tính
 • Đầu đốt cho hỗn hợp N2O /acetylene:
   Ngọn lửa N2O / Acetylene sử dụng khe
  cháy đơn 50mm
   Được sử dụng để đo các nguyên tố ít bị
  ion hóa như: nhôm, thiếc, titan, canxi,
  vanadium và molybdenum
   Chuyển đổi từ Không khí / Acetylene sang
  N2O / Acetylene hoàn toàn được kiểm
  soát bởi phần mềm AAWin
 • Đầu đốt cho hỗn hợp không khí / LPG:
   Sử dụng 3 khe cháy với áp suất thấp đảm
  bảo an toàn trong quá trình hoạt động
   Lý tưởng cho phân tích các kim loại kiềm
  như: Kali, Natri, Lithium đặc biệt là khi sử
  dụng trong chế độ Emission (phát thải)
 • Các tính năng an toàn:
   Cảm biến áp suất cho các khí
   Nhận diện đầu đốt
   Cảm biến ngọn lửa
   Cảm biến mức xả
   Phát hiện rò rỉ khí
   Quá áp suất trong hòa trộn
   An toàn cắt điện
 1. Thông số kỹ thuật:
  2.1 Hệ quang học:
 • Bước sóng: 190 – 900 nm
 • Nguồn sáng: đèn Catot rỗng (HCl) và đèn D2
  Arc
 • Thiết kế bộ điều biến với sóng xung vuông
 • Tần số bộ điều biến:
   100 Hz với hiệu chỉnh nền với sóng đảo
  chiều.
   400 Hz với hiệu chỉnh nền với đèn D2
  Arc.
 • Cách tử: 1800 vạch/ mm
 • Bộ đơn sắc với 02 bước sóng: 250 nm/ 300
  nm
 • Độ rộng khe phổ: 0.1nm, 0.2nm, 0.4nm,
  1.0nm, 2.0nm; lựa chọn tự động bằng phần
  mềm
 • Chế độ quét tự động
 • Hệ quang phổ đơn kênh
 • Độ chính xác bước sóng: ±0.15 nm
 • Độ phân giải bước sóng: 0.2nm ±0.02nm
 • Độ lặp lại bước sóng: <0.05 nm
 • Độ ổn định đường nền: 0.005Abs/ 30 phút
  2.2 Hiệu năng ngọn lửa:
 • Độ nhạy Cu: 2ug/ml Độ hấp thu >0.28Abs;
 • Đặc điểm nồng độ:
   Cu < 0.02ug/ml (ngọn lửa không khí/
  C2H2)
   Ba < 0.15μg/ml (ngọn lửa
  N2O/Acetylene)
 • Giới hạn phát hiện: Cu < 0.004ug/ml
 • Độ lặp lại:
   Cu < 0.7% (ngọn lửa không khí/ C2H2)
   Ba < 1% (ngọn lửa N2O/ Acetylene)
 • Đầu đốt với vật liệu Al – Ti Titanium Alloy
 • Đầu phun:
   trơ tùy chỉnh tùy chỉnh,
   Lưu lượng: 2 – 6ml/ phút
   Ống mao quản Pt – Ir cho nồng độ acid cao
 • Buồng trộn với trở kháng hóa học
 • Hiệu chỉnh đường nền:
   Hiệu chỉnh nền bằng đèn D2 Arc 1.0 Abs
   Hiệu chỉnh nền đào chiều SR 3.0 Abs
  2.3 Phần mềm điều khiển AAWin:
 • Phần mềm hỗ trợ đầy đủ cho người sử dụng
  mới theo từng bước, tối ưu hoá các thông số
  hoạt động của máy, thiết lập phương pháp
  phân tích, chạy máy phân tích, phân tích kết
  quả, in ấn kết quả …
 • Lưu trữ tất cả các số liệu, kết quả, thông số
  hoạt động trong một có sỏ dữ liệu dễ dàng
  truy cập.
 • Tự động hiệu chuẩn độ nhậy
 • Tự đông lưu trữ thời gian sử dụng đèn
 • Tự động lọc kết quả và hiển thị dữ liệu yêu
  cầu; có thể chuyển sang file kí tự; phần mềm
  cho phép lựa chọn các chương trình tối tưu
 • Thư viện các phương pháp đo mẫu tiêu chuẩn
 • Chương trình QC tự động…, tự động kiểm tra,
  thông báo, truy cập dữ liệu.
 1. Cung cấp bao gồm:
  Máy chính kèm theo các phụ kiện:
   Đầu đốt không khí/ C2H2 (chuẩn theo
  máy)
   Đầu phun trơ tùy chỉnh (chuẩn theo máy)
   Bộ giữ đèn 08 vị trí Hollow Cathode rỗng
  (chuẩn theo máy)
   Dây cáp nguồn
   Bộ dây ống khí
   Bộ dây ống Acetilen
   Ống và bẫy xã (Drain trap)
   Bộ Took Kit
   Các ống nối khí
   Tài liệu hướng dẫn vận hành